Visie

Visie

We leven in een maatschappij die steeds sneller gaat en waarbij er steeds meer van ons verwacht wordt. De groep mensen met psychische problemen groeit, maar ook wordt er steeds meer duidelijk over de risico`s van psychische problemen voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Niet iedereen weet van zichzelf of er sprake is van een licht verstandelijke beperking. Het vragen om hulp kan een uitdaging zijn en de weg er naartoe ook. Stichting Socius Twente zet zich in voor mensen die problemen ervaren in het dagelijks functioneren.

 

De belasting op de zorg en de lange wachtlijsten zijn een actueel onderwerp. Hierdoor kan er niet altijd tijdig zorg geboden worden, waardoor problemen verergeren. 

Daarnaast worden sommige mensen in onze opinie “over-zorgt”. We zien vaak dat de begeleider veel van de zorgvrager uit handen neemt. Hierdoor wordt de zorgvrager niet uitgedaagd zijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel en leervermogen aan te spreken. Dit maakt dat de zorgvrager een afhankelijkheidspositie van de begeleider blijft houden. 

 

Wij bieden ambulante begeleidingstrajecten met als doel het vergroten, behalen en behouden van zelfstandigheid. Dit doen wij door middel van op maat gemaakte trajecten, altijd met de doelstelling om de begeleiding in te zetten voor zolang dat echt nodig is.

Wij werken effectief en efficiƫnt waardoor we resultaten kunnen bereiken zonder dat er overdadig veel uren voor nodig zijn.

 

Op deze pagina