Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een pgb krijg jij een geldbedrag waarmee jij zorg en begeleiding kunt betalen. Dit budget wordt door de SVB rechtsreeks aan de zorgverlener uitbetaald. Ook kan het zijn dat een ander je budget in beheer heeft: je ouders, verzorgers of een voogd. Het persoonsgebonden budget kan uitgekeerd worden vanuit de Wmo, jeugdhulp of Wlz.

 

Ik heb nog geen indicatie of persoonsgebonden budget
Als je hulp vanuit de Wmo of jeugdwet nodig hebt, dan meld je je aan bij de gemeente waarin je woont. Een wijkcoach gaat dan met je in gesprek en kijkt samen met jou welke hulp/ondersteuning je nodig hebt. Van daaruit wordt gekeken hoeveel uren begeleiding je mag inzetten. Voor een indicatie vanuit de Wlz meld je je aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Hier wordt gekeken of je in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie.

Hulp nodig bij het aanvragen?
Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie of persoonsgebonden budget, wij helpen je hier graag bij. Als de indicatie is afgegeven kan de daadwerkelijke zorg worden ingezet en kunnen we een zorgovereenkomstt opstellen.

Telefoon:

+31 630 926 151
Email ons voor vragen en of informatie.